pidpysatysya na rozsylku
24.75 25.15
27.45 28.05

ok