Pohoda v Ukraїni

Kyїv
Nedilya 20 Žovtnya
Nič Pohoda Nevelyka xmarnist' Bez opadiv +13 .. +17
Den' Pohoda Minlyva xmarnist' Bez opadiv +11 .. +19
Ponedilok 21 Žovtnya
Nič Pohoda Nevelyka xmarnist' Bez opadiv +13 .. +16
Den' Pohoda Nevelyka xmarnist' Bez opadiv +12 .. +20
Vivtorok 22 Žovtnya
Nič Pohoda Nevelyka xmarnist' Bez opadiv +13 .. +18
Den' Pohoda Xmarno z projasnennyamy Bez opadiv +12 .. +19
Pohoda