Holosovanye

Holosov: 3003
Kak ocenyvaete polhoda rabotы Zelenskoho?
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0

Kak ocenyvaete polhoda rabotы Zelenskoho?

 • 5 11.22 %
 • 4 7.63 %
 • 3 12.32 %
 • 2 12.09 %
 • 1 12.22 %
 • 0 44.52 %
Kolyčestvo holosov: 3003

Kommentaryy

3

Ostavlyat' kommentaryy mohut lyš' avtoryzyrovannыe pol'zovately

Pohoda