Novosty Kyeva

Vyd lentы:
Holosov: 5899
Holosovanye Kakymy pravamy sleduet nadelyt' žytelej Kyeva bez propysky?
  • Besplatnoj medycynskoj pomošč'ju, vozmožnost'ju besplatnoho obučenyja detej v školax y vospytanyja v detskyx sadax
  • Holosovanyem za munycypal'nuju vlast'
  • Učastyem v holosovanyy po pereymenovanyju ulyc y zelenыx zon, vozvedenye zdanyj y sooruženyj
  • Hraždane dolžnы rešat' sud'bu toho naselennoho punkta, hde ony propysanы
  • Ostavyt' bez yzmenenyj
  • Svoj varyant napyšyte v kommentaryjax
Prosmotret'
Pohoda