Holosov: 3397
Holosovanye Kakoj dolžna bыt' stypendyja v unyversytetax?
  • 830 hrn, kak sejčas
  • kak prožytočnыj mynymum 1228 hrn
  • studentam ne nužna stypendyja
  • ostavyt' tol'ko dlya l'hotnykov
  • platyt' tol'ko otlyčnykam
Prosmotret'
Pohoda