Holosov: 23952
Holosovanye Podorožajut ly produktы yz-za otmenы hosudarstvennoho rehulyrovanyja cen?
  • Da, proyzvodytely y mahazynы vospol'zujutsya эtym
  • Da, no podorožajut tol'ko samыe populyarnыe tovarы
  • Net, budut tol'ko sezonnыe kolebanyja cen
  • Nekotorыe tovarы podeševejut
  • Hosudarstvennoe rehulyrovanye - эto sovetskyj perežytok. Eho nado otmenyt'
Prosmotret'
Pohoda