Lyudy → Znamenytosty

Vyd lentы:
Holosov: 40171
Holosovanye Koho s ukraynskyx ženščyn-polytykov nazvete "ykonoj stylya"?
  • Julyja Tymošenko
  • Hanna Herman
  • Taysyja Povalyj
  • Yryna Faryon
  • Lesya Orobec
  • Maryja Matyos
  • Ol'ha Bohomolec
Prosmotret'
Pohoda